Tradice Majáles sahá až do 15. století

Tradice Majáles sahá až do 15. století

Bře 06, 2019 / By : / Category : Hobby

Jak šel čas

První vysoké školy začaly vznikat na našem území ve 14. století, byla to doba nakloněná studiím především přírodních věd a sociologie. Největší zásluhu na tomto faktu měl vzdělaný panovník, jeden z nejkvalitnějších, kteří ve střední Evropě vládli, Karel IV. Jistě dobře znáte typický studentský život, svým způsobem bezstarostný, plný elánu a radosti ze života, i když bez patřičných zkušeností, které přichází až po určité době. Pro studenty a obecně mladé lidi je nejkrásnějším obdobím příchod jara, kdy se příroda probouzí, kvetoucí rostliny a stromy mají osobité kouzlo, a zároveň přichází období plodnosti. První oslavy tohoto období začaly vznikat současně se studiem na vysokých školách. Zpočátku šlo pouze o recesi, která však byla tolerována, a tradice se pak nesla staletími až do dnešních dnů.
lidi na kopci

Vznik samostatné republiky

Po skončení první světové války a vzniku Československa byla postupně tradice Majáles odsouvána do pozadí, největší úpadek přišel v období hospodářské krize a vzrůstajícího napětí v Evropě, které vyústilo v celosvětový válečný konflikt. Po válce, již v roce 1946, se radost z ukončení válečných útrap zobrazila i mezi studenty, tradice byla znovu obnovena zásluhou aktivních „svazáků“.

Socialismus

Jistý útlum přišel v budovatelském období padesátých let, ale již v roce 1956 byly tyto oslavy opět vyzdvihovány, ovšem pod taktovkou vedení ČSM (Československého svazu mládeže). Ačkoli byly tyto akce vedeny v duchu oslav pracujícího lidu (dělníků, rolníků a pracující inteligence), objevovaly se dokonce odvážné petice pro zmírnění kádrování na školách, o dosažení rovnosti se Sovětským svazem a k omezení cenzury. Před nástupem normalizace byl státní dozor velmi mírný a vše se odehrávalo v duchu volném a svobodném, teprve rok 1968 přinesl represivní opatření a studentské oslavy prakticky utichly.
průvod městem
Obnovení se dočkaly až po mnoha letech, v roce 2004, kdy prvními průkopníky byla města Olomouc, Zlín a Brno a od roku 2007 se oslavy pořádají ve více než patnácti českých a moravských městech.