Internet na Praze 5 se šíří ve dvou frekvenčních pásmech

Internet na Praze 5 se šíří ve dvou frekvenčních pásmech

Čvn 04, 2018 / By : / Category : Internet


V současné době je běžným standardem bezdrátových Wi-Fi sítí přenos dat v pásmech rádiových vln 2,4 GHz a 5 GHz. Obecně Wi-Fi sítě využívají fyzikální vlastnosti šíření rádiových vln pozemními zdroji, přičemž tyto vlny prostupují skrze mechanické překážky. Jistě to dobře znáte z praxe – zapnete si rádio a svou oblíbenou stanici (pokud je v dosahu její vysílač), můžete poslouchat jak venku v přírodě, tak i uvnitř domu, a třeba i ve sklepě. Kolik postavíte rádiovému signálu překážek, je v podstatě jedno. Tento jednoduchý fyzikální princip je však omezen vysílací frekvencí. V zásadě platí, že čím jsou rádiové vlny delší, tím lépe prostupují skrze překážky.

bezplatné wi-fi zóny.png

Budeme-li tedy posuzovat prostupnost bezdrátových sítí postavených na principu Wi-Fi, je logické, že prostupnější jsou sítě o nižší frekvenci, je to dáno tím, že vlnová délka je přímo úměrná kmitočtu (frekvenci) a lze ji vypočítat podle vzorce λ = c / f, kde λ je vlnová délka, c je rychlost světla a f je frekvence. Z výpočtu u frekvencí Wi-Fi  sítí Internetu v Praze 5 a pochopitelně i v dalších lokalitách, tedy vyplývá, že vlnová délka kmitočtu 5 GHz je 6 cm a vlnová délka u sítí v pásmu 2,4 GHz je 12,5 cm.
 

Sítě 5 GHz

Jejich výhodou je stabilní provoz v mírně rušeném pásmu, dnes jsou tyto zdroje poměrně málo využívané a tak je přenos dat stabilní a rychlý. Problém ovšem vznikne tehdy, postavíme-li do cesty vysílače nějakou překážku. V bytě zkrátka tyto sítě nedosahují do takové vzdálenosti a počítá se doslova každá zeď, každý strom, každý kus nábytku, skla atd.

Sítě 2,4 GHz

Jsou sice velmi hustě obsazeny, ale jsou mnohem propustnější. Pochopitelně do hry vstupují faktory dispozice bytu, lokalita, síla vysílače – ten by také měl být umístěn vždy v přímém směru anténa – vysílač.

mobil, ruka a wifi.jpg

Duální provoz

Dnes není třeba se přímo spoléhat na jediné pásmo, lze využít tzv. router s duálním provozem. Ten využívá automaticky přenos dat po rychlejší a prostupnější síti, je tedy schopen pracovat s oběma pásmy.